Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Τετ. 12 Δεκ. 2018
Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12-12-2018

Την  Τετάρτη 12-12-2018   και ώρα 18:00 καλείστε  στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση,  σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 4 του  Ν.4555/18, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Αναμόρφωση προύπ/σμού.

2. Αποδοχή χρηματοδότησης, ύψους  284.000,00 ¤ από την Περιφέρεια Κρήτης για την εκτέλεση του έργου:«Διαμορφώσεις – Κατασκευές – Συντηρήσες  Υποδομών σε κοινόχρηστους  και αθλητικούς  χώρους Υποέργο (νέο):  «Κατασκευή τεσσάρων  γηπέδων 5 X 5 στο Δήμο Αμαρίου » με αντίστοιχη τροποποίηση του Τεχνικού Πρόγραμματος και εγγραφή του ποσού στον  προϋπ/σμό του Δήμου Αμαρίου οικ. έτους  2018.

3. Αποδοχή ένταξης της Πράξης και αποδοχή χρηματοδότησης  από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας εκτέλεσης του έργου: «Κέντρο   Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και  Δια Βιου Μάθησης του Δήμου  Αμαρίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα ,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» ύψους  1.150.000,00 ¤ (ΕΣΠΑ 2014-2020) με αντίστοιχη τροποποίηση του Τεχνικού Πρόγραμματος  και εγγραφή του ποσού στον  προϋπ/σμό του  Δήμου Αμαρίου οικ. έτους  2018.

4. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 4.200,00 ¤, από το Ίδρυμα Βασιλείου Μελά για την εκτέλεση του  έργου:  «Συντήρηση  υφιστάμενου νηπιαγωγείου Φουρφουρά του Δήμου Αμαρίου» και εγγραφή του ποσού στον  προϋπ/σμό του Δήμου Αμαρίου οικ. έτους  2018. 

5. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: «Aντικατάσταση  Φθαρμένων  Αρδευτικών Δικτύων  Τ.Κ. Ανω Μέρους - Γερακαρίου- Ελενών - Μέρωνα - Καλογέρου και  Βισταγής» του Δήμου Αμαρίου.

6.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Aντικατάσταση  Φθαρμένων  Αρδευτικών Δικτύων  Τ.Κ. Ανω Μέρους - Γερακαρίου- Ελενών - Μέρωνα - Καλογέρου και  Βισταγής» του Δήμου Αμαρίου.

7.  Συγκρότηση  Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Οδικού Δικτύου της  Περιφέρειας Δήμου  Αμαρίου »,  προϋπολογισμού  8.000,00 ¤.

8.  Συγκρότηση  Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση  Αύλειου χώρου Δημοτικού  Σχολείου  Φουρφουρά  Δήμου  Αμαρίου», προϋπολογισμού 16.000,00 ¤.

 9.   Συγκρότηση  Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία  Δήμου  Αμαρίου», προϋπολογισμού 66.025,00 ¤.

  10.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου:  «Aντικατάσταση  Φθαρμένων  Αρδευτικών Δικτύων  Τ.Κ. Αποστόλων - Βολεώνων-Πατσού & Παντάνασσας» του Δήμου Αμαρίου.

 11.  Έγκριση 2ου Πρωτοκόλλου παραλαβής λειτουργίας – συντήρησης για την εκτέλεση της προμήθειας: «Εγκαταστάσεις  Επεξεργασίας Λυμάτων  Οικισμών : Πατσού - Παντάνασσας - Αποστόλων -Βολεώνων» Δήμου Αμαρίου  για το έργο:  «Προστασία  Ταμιευτήρα  – Αποχετευτικά  Δίκτυα   και Εγκαταστάσεις  Επεξεργασίας  Λυμάτων  Οικισμών  Φράγματος  Ποταμών  Ρεθύμνης».

 12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.        

 13.  Διαγραφή τελών.

Με την παράκληση να παρευρεθεί ο κ. Δήμαρχος                                                                                                                                       

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                        

                                                                                           

 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΑΛΑΤΙΟΣ

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                           

                                                                        

                                                                                   

                                                                               

                                                                                                        

διαβάστε περισσότερα...


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6/12/2018

Χρηματοδότηση 1.150.000,00 ¤ στο Δήμο Αμαρίου από το ΕΣΠΑ 2014-2020

        Με απόφαση της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Κέντρο Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 1.150.000,00 ¤.

        Το έργο αφορά την επανάχρηση Δημοτικού κτιρίου (πρώην οικοτροφείου Φουρφουρά) του Δήμου Αμαρίου. Το συγκρότημα των κτιρίων προοριζόταν να λειτουργήσει ως Οικοτροφείο Θηλέων, κάτι που ωστόσο δεν έγινε ποτέ.  Αξίζει να σημειωθεί ότι εγκρίθηκαν να πραγματοποιηθούν το σύνολο των μελετών, εργασιών και εξοπλισμού των χρήσεων του κτιρίου, σύμφωνα με το σχεδιασμό που υπέβαλε τον περασμένο Μάρτιο ο Δήμος Αμαρίου και το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ σε ποσοστό 100%.

        Συγκεκριμένα,    σύμφωνα με  το σχεδιασμό, στο ισόγειο θα διαμορφωθεί και θα λειτουργήσει χώρος υποδοχής επισκεπτών, Δημοτικό Γυμναστήριο και Αίθουσα εκδηλώσεων (μικρής κλίμακας εκδηλώσεις, σεμινάρια, ημερίδες κ.α.). Στον Α΄ όροφο θα λειτουργήσει  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Χώρος Internet, Εκθεσιακός χώρος  καθώς και Δημοτική Βιβλιοθήκη με ειδικά διαμορφωμένο χώρο αναγνωστήριου. Ως χώρος φιλοξενίας των εκπαιδευτών του κέντρου δια βίου μάθησης, των ομιλητών και καλλιτεχνών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ερευνητών και επιστημόνων κ.α.  έχει προβλεφθεί να λειτουργήσει ο ΒΆ όροφος. Ακόμα, στο μονώροφο κτίριο, προβλέπεται πολυμορφική αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην οποία θα πραγματοποιούνται θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις κ.α., ενώ στον ίδιο χώρο θα λειτουργήσει και  αναψυκτήριο για τις ανάγκες λειτουργίας του κτιρίου.

      Ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός σε δήλωση του υπογράμμισε: «Ένα ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή του Δήμου μας έργο, εντάχθηκε και μάλιστα με χρηματοδότηση 100 %, στο ΕΣΠΑ 2014-2020.  Αποτελεί μέρος του αναπτυξιακού προγράμματος  που έχουμε σχεδιάσει  για την περιοχή μας και η ένταξη του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”  του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, δεν μπορεί παρά να μας γεμίζει χαρά και ικανοποίηση. Ένα Δημοτικό κτίριο 1000 και πλέον τ.μ., που επί 50 έτη ήταν σε πλήρη αχρησία και εγκατάλειψη, με την επισκευή, ενίσχυση και επανάχρηση του θα αποτελέσει κέντρο πολιτισμού, γνώσης, εκπαίδευσης, άθλησης, ψυχαγωγίας και φυσιολατρίας. Είναι βέβαιο, ότι η λειτουργία του θα βοηθήσει στην ανάδειξη  της πολιτισμικής ταυτότητας του Δήμου μας».

     Τέλος ευχαρίστησε την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ- ΕΤΠΑ και ΤΣ κα Ευγενία Φωτονιάτα για την άψογη συνεργασία, τον Αντιδήμαρχο Αμαρίου κ. Μανώλη Ψαρουδάκη, τον  κ.  Ειρηναίο Γερογιάννη - Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Αμαρίου καθώς και τον Πρόεδρο Τ.Κ. Φουρφουρά κ. Μιχαήλ Μουρτζανό που συνεργάστηκαν άψογα και κατάφεραν να σχεδιάσουν σε λίγο χρόνο και να υποβάλουν έγκαιρα τη συγκεκριμένη πρόταση η οποία είχε θετικό αποτέλεσμα.

διαβάστε περισσότερα...


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/11/2018

Έγκριση χρηματοδότησης 284.000 ευρώ για την κατασκευή τεσσάρων γηπέδων 5x5 στο Δήμο Αμαρίου

       Με την υπΆ αριθ. Πρωτ.: 288931/23-11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε  η χρηματοδότηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ», προϋπολογισμού: 284.000,00  Ευρώ .Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο γηπέδων ποδοσφαίρου 5Χ5 στη Δημοτική Ενότητα Συβρίτου και δύο στη  Δημοτική Ενότητα  Κουρητών του Δήμου Αμαρίου.

     Σε κάθε γήπεδο 5Χ5, θα γίνει επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα, εφόσον πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες χωματουργικές εργασίες, ενώ θα κατασκευαστούν στραγγιστήρια κατά μήκος των μεγάλων πλευρών του γηπέδου για την απορροή των ομβρίων και θα γίνει περίφραξη με συρματόπλεγμα. Στο προτεινόμενο έργο περιλαμβάνονται όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες  που απαιτούνται για τον ηλεκτροφωτισμό των γηπέδων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας.

      Ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κ. Μαίρη Λιονή για την χρηματοδότηση του έργου και εξέφρασε την ικανοποίησή του λέγοντας πως  «Οι αθλητικές εγκαταστάσεις των γηπέδων ποδοσφαίρου 5Χ5 είναι  υποδομές απολύτως απαραίτητες για την περιοχή του Δήμου μας καθώς δίνουν τη δυνατότητα στους μικρούς αλλά και μεγαλύτερους δημότες μας, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, ακόμα  μία δέσμευση προς τους δημότες μας, παίρνει το δρόμο της. Με όραμα, οργάνωση και συνέπεια συνεχίζουμε, προγραμματίζουμε και υλοποιούμε απαραίτητα έργα υποδομών που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής δημοτών και επισκεπτών του Δήμου μας».

διαβάστε περισσότερα...

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες