Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Τετ. 23 Ιαν. 2019
Εκδηλώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Υποβολή αιτήσεων για πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης του Δήμου Αμαρίου στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας»

Ο Δήμος Αμαρίου ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης του έργου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας».
Δικαιούχοι προς ένταξη στο πρόγραμμα είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των εξής περιοχών του Δήμου Αμαρίου: 

Τοπική Κοινότητα / Οικισμός

Δημοτική Ενότητα

Αγίας Παρασκευής

Κουρητών

Βαθιακό

Κουρητών

Κουρούτες

Κουρητών

Λοχριά

Κουρητών

Σάτα

Κουρητών

Βρύσες

Συβρίτου

Βολεώνες

Συβρίτου

Ελένες

Συβρίτου

Καρδάκι

Συβρίτου

Πατσός

Συβρίτου


Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως τις 19 Μαρτίου 2019, στο Δήμο καθώς και στα Κ.Ε.Π. του Δήμου Αμαρίου.

Τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτείται να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να πιστοποιηθεί ως δικαιούχος του έργου, είναι κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

1. Πρώτη περίπτωση / Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία του ίδιου: 

1. Αίτηση Υπαγωγής στο Έργο – Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ Β΄5022)

2.  Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς (Δ.Α.Τ.) ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού της ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.) του ενδιαφερόμενου.

3.  Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους.

4.  Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ του ενδιαφερόμενου ή αντίγραφο κάθε άλλου εγγράφου (π.χ. μισθωτήριο βεβαιωμένο από την οικεία Δ.Ο.Υ, απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας κ.α.), από το οποίο να προκύπτει επαρκώς η μόνιμη και πραγματική εγκατάστασή του σε συγκεκριμένη περιοχή εκτός τηλεοπτικής κάλυψης.

5.  Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος.

2. Δεύτερη περίπτωση / Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία άλλου προσώπου που ζει:

1. Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης περίπτωσης και

2.  Υπεύθυνη Δήλωση του προσώπου στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος (Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ Β΄5022) και η οποία φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.


3. Τρίτη περίπτωση / Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία προσώπου που έχει αποβιώσει:

1.  Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης περίπτωσης και
2.   Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του προσώπου στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος.

4. Τέταρτη περίπτωση / Μη ταύτιση των στοιχείων (όνομα ή/και επώνυμο) του ενδιαφερομένου με εκείνα του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύρια και μόνιμης κατοικίας του, λόγω μεταβολής τους:

1.  Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης περίπτωσης και
2.  Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος περί μεταβολής των προσωπικών του στοιχείων (Παράρτημα IV της ΚΥΑ Β΄5022)

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν την εταιρεία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE TV (COSMOTE TV PACK – 2 έτη) και η DIGEA (DIGEA PACK – 8 έτη)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα:

  1. ΚΕΠ Αγίας Φωτεινής: 2833022070

Αρμόδιοι υπάλληλοι:  Δασκαλάκη Ελένη  -  Τριποδιανού Ελένη

  1. ΚΕΠ Φουρφουρά: 2833340115

Αρμόδιος υπάλληλος: Πανταζής Ιωάννης -  Βοσκάκης Μιχάλης 

διαβάστε περισσότερα...


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 18-1-2019

Απάντηση Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αμαρίου σε Δημοσίευμα

Αναφορικά με το δημοσίευμα με τίτλο: «Αδιαφορία για τον κατεστραμμένο δρόμο στο Μέρωνα» που φιλοξενήθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας «Κρητική Επιθεώρηση» την Τετάρτη 16-01-2019  καθώς και στον ηλεκτρονικό τύπο,  η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας θα ήθελε να ενημερώσει τόσο τη συντάκτρια του δημοσιεύματος κ. Αννίτα Πιτσιδιανάκη,  όσο και τους υπόλοιπους δημότες για τις ενέργειες που έχουν γίνει για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Πράγματι στην  Τ.Κ. Μέρωνα, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων παρουσιάστηκε φαινόμενο κατολίσθησης στην κεντρική επαρχιακή οδό εντός του οικισμού, με αποτέλεσμα την κατάρρευση τμήματος της ξερολιθιάς αντιστήριξης της οδού και την υποχώρηση του οδοστρώματος. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμαρίου προχώρησε στην εκπόνηση πλήρους μελέτης με σκοπό την οριστική επίλυση του προβλήματος καθώς, κατά τα παρελθόντα έτη, γινόταν μόνο αποκατάσταση των ζημιών και όχι ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου. Κατόπιν της απαιτούμενης γεωλογικής, γεωτεχνικής και στατικής μελέτης, ολοκληρώθηκε η οριστική μελέτη και, βάσει αυτής, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Φορέα. Συγχρόνως, μετά από επίσκεψη του Δημάρχου στο Υπουργείο Υποδομών, εξασφαλίστηκε και η χρηματοδότηση του έργου ύψους 1.000.000,00 €.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει λάβει θετικές γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης , που αποτελεί και τη μόνη εκκρεμότητα για να προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου.

Είμαστε στη διάθεση των δημοτών  για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνηση.

διαβάστε περισσότερα...


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16-1-2019

105.000,00 ευρώ για ανάπλαση δρόμων στην Τ.Κ. Μοναστηρακίου

 

            Την Παρασκευή 11-01-2019 ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 105.000,00 € με ανάδοχο τον κ. Σαουνάτσο Εμμανουήλ.

            Το έργο, που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης, προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης προβλέπεται κατασκευή λιθοδομής, επίστρωση με βιομηχανικό δάπεδο σε δημοτική οδό εντός του οικισμού και λιθόστρωση δημοτικής οδού μη προσπελάσιμης σε οχήματα, η οποία οδηγεί σε παλαιά βρύση εντός του οικισμού.

            Ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κ. Μαίρη Λιονή για την χρηματοδότηση του έργου υπογραμμίζοντας πως: «άλλο ένα έργο απολύτως απαραίτητο λόγω της επισκεψιμότητας του αρχαιολογικού χώρου Μοναστηρακίου, πήρε το δρόμο του προς υλοποίηση. Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη έχουν εξασφαλιστεί χρηματοδοτήσεις ύψους 500.000,00 ευρώ για αναπλάσεις δρόμων και πλατειών και σε άλλους οικισμούς του Δήμου μας και αναμένεται σύντομα η διαδικασία δημοπράτησης τους.              

            Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε το πρόγραμμά μας που έχει ως επίκεντρο τη λύση χρόνιων προβλημάτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, χωρίς όμως να εγκαταλείπουμε τα πέντε μεγάλα έργα που θα γίνουν στο Δήμο εκ των οποίων τα δύο ήδη έχουν πάρει το δρόμο τους. Το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων που λήγει στις 28-01-2019 η κατάθεση προσφορών από τους υποψηφίους αναδόχους και η Σχολή Ασωμάτων μετά την έκδοση σχετικής απόφασης παραχώρησης από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρο Αραχωβίτη».  

διαβάστε περισσότερα...

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες