Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Δευτ. 18 Μαρ. 2019
Εκδηλώσεις

Αναρτήσεις Διακηρύξεων Έργων-Μελετών-Προμηθειών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ του Δήμου Αμαρίου διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με προυπολογισμό 22.941,00 €.


ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 4303

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ του Δήμου Αμαρίου διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» με προυπολογισμό 22.941,00 €. Το έργο αποτελείται από τις εξής κατηγορίες εργασιών: α) Οδοποιίας με προϋπολογισμό 18.651,51€ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνου, στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου, κτίριο Δελφίνι, στο Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74100, μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουλίου πριν τη δημοπρασία. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο Δήμο Ρεθύμνου, στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου, κτίριο Δελφίνι, στο Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74100, τηλ. 28310-40005, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας 2831040004, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ευριδίκη Πατρικαλάκη. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, στον οικισμό Αγία Φωτεινή του Δ. Αμαρίου του Ν. Ρεθύμνης, την 2η του μήνα Αυγούστου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Ν 3669/2008. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ . β. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στο νομό Ρεθύμνου, που καλύπτουν το δημοπρατούμενο ποσό του έργου, δηλαδή 18.651,51 €. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. γ. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 375,00 € που θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αμαρίου και ισχύος τουλάχιστον 60 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 1 μήνας, μετά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας μέσα στον οποίο πρέπει να έχει υπογραφεί η σύμβαση. Το έργο χρηματοδοτείται από την Π.Π. ΟΤΑ, πυροπροστασία δήμου Αμαρίου. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμαρίου.


ΑΓ.Φωτεινή 27-07-2011

Ο Δήμαρχος
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες