Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Δευτ. 18 Μαρ. 2019
Εκδηλώσεις

Περίληψη Διακήρυξης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ του Δήμου ΑΜΑΡΙΟΥ διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» με προϋπολογισμό 30.000,00 €.


ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4387

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ του Δήμου ΑΜΑΡΙΟΥ διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» με προϋπολογισμό 30.000,00 €. Το έργο αποτελείται από τις εξής κατηγορίες εργασιών: α) ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 24.389,94 €, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνου, στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι, στο Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74100, μέχρι τις 5/08/2011 πριν τη δημοπρασία. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο Δήμο Ρεθύμνου, στην οδό Σοφοκλή Κτίριο Δελφίνι, στο Ρέθυμνο (τηλ.: 28310 40005) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας 2831040004, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ευρυδίκη Πατρικαλάκη. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αμαρίου, στην Αγ. Φωτεινή Νομού Ρεθύμνης, την 9η του μήνα Αυγούστου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 5 του 3669/2008 ΚΔΕ. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 1.Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή εφ’ όσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 2. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στο νομό Ρεθύμνου, που καλύπτουν το δημοπρατούμενο ποσό του έργου, δηλαδή 24.389,94 €, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 490,00 € που θα απευθύνεται προς τον Δήμο ΑΜΑΡΙΟΥ και ισχύος τουλάχιστον 60 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 1 μήνας, μετά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, μέσα στον οποίο πρέπει να υπογραφεί η σύμβαση. Το έργο χρηματοδοτείται από το 20% της ΣΑΤΑ 2011. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται (τρείς ) 3 μήνες. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΑΜΑΡΙΟΥ


ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 3/08/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες