Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Δευτ. 18 Μαρ. 2019
Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4715

ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗ 26/07/2012

Την Δευτέρα 30 – 07 - 2012 και ώρα 17:00 καλείστε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του Ν.3852/10 με τα παρακάτω θέματα:


 1. Υποβολή προτάσεων για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013 στον κωδικό πρόσκλησης 37 άξονας προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», κωδικός θέματος προτεραιότητας 46 – «Επεξεργασία υδάτων(λύματα)» :
  Α)Προστασία ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Ρεθύμνης.
  Β)Δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής – Αποδούλου.
  Γ)Δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη – Νίθαυρης – Κουρουτών.
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας:«Προμήθεια εξοπλισμού τμήματος ένταξης ολοήμερου 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Αποστόλων Δήμου Αμαρίου» προϋπ/σμού 16.491,84 €.
 3. Απευθείας αγορά ακινήτων και ορισμός μελών στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος ακινήτων.
 4. Αναμόρφωση προϋπ/σμού για :
  Α)ενίσχυση του Κ.Α. 30-7134.001 για την προμήθεια εκτυπωτή εκτύπωσης σχεδίων Τεχνικής Υπηρεσίας.
  Β)πληρωμή φορολογικών προστίμων και προσαυξήσεων χρήσης.
  Γ)αμοιβή και έξοδα περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο άρθρο 24 του Ν.4014/11 για την πολεοδομική τακτοποίηση γραφείων του Δημαρχείου.
 5. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 6. Ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου.
 7. Ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Ψηλορείτης.
 8. Παραχώρηση τεσσάρων (4) φορητών Η/Υ και εκτυπωτών στο Κ.Υ. Αγίας Φωτεινής για τέσσερα έτη για συνταγογράφιση από τους αγροτικούς ιατρούς.
 9. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας : «Προμήθεια υλικών επισκευής δικτύων ύδρευσης» προϋπ/σμού 30.000,00 €.
 10. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας : «Προμήθεια υλικών επισκευής δικτύων άρδευσης» προϋπ/σμού 30.000,00 €.
 11. Τροποποίηση της 43/11 απόφασης του Δ.Σ.
 12. Λήψη απόφασης για τρίμηνη προθεσμιακή κατάθεση ταμείου στην Εμπορική Τράπεζα.

Με την παράκληση να παρευρεθεί ο Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες