Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Τετ. 20 Μαρ. 2019
Εκδηλώσεις

Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες - ΤΟΠΕΚΟ

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ : ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», η οποία είναι δικαιούχος της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» .Με φορεα της συμπραξης τον ΔΗΜΟ


Άνεργους, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες να συμμετάσχουν στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης (πράξη) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ», Η πράξη έχει ως αντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο.

 • Την προετοιμασία και προώθηση μέρους ωφελούμενων της πράξης σε θέσεις απασχόλησης τουλάχιστον για 3 μήνες.
 • Την προετοιμασία και την βήμα – βήμα στήριξη μέρους ωφελούμενων της πράξης για έναρξη ατομικής ή συλλογικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (με προτεραιότητα την κοινωνική οικονομία.

Τα προγράμματα κατάρτισης του σχεδίου παρέχουν εκπαιδευτικό επίδομα 6 €/ώρα και είναι τα εξής :

 • «Εξειδικευμένες Δεξιότητες Η/Υ», 140 ωρών για 20 ωφελούμενους με πιστοποίηση μέσω αναγνωρισμένων προτύπων πιστοποίησης (ΟΕΕΚ).
 • «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία», 140 ωρών για 20 ωφελούμενους.
 • «Κατάρτιση Στελεχών κατ΄ οίκον Φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας», 140 ωρών για 20 ωφελούμενους.
 • «Συντηρητές Κήπων και Αστικού Πρασίνου» 140 ωρών για 20 ωφελούμενους.
 • «Οροφοκόμοι» 140 ωρών για 20 ωφελούμενους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής- Ειδικά χαρακτηριστικά.

Να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα και με το Άρθρο 10 του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια (θα επιλεγούν 45 άτομα)

 • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (θα επιλεγούν 10 άτομα)
 • Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες (θα επιλεγούν 10 άτομα)
 • Άτομα με αναπηρία (θα επιλεγούν 10 άτομα)
 • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα (θα επιλεγούν 25 άτομα) .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αναλυτική πρόσκληση, καθώς και την αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους, από:

 • Το Δημαρχείο Αμαρίου, Αγία Φωτεινή και Φουρφουρά (πληροφορίες στα τηλέφωνα 2833340213 – 6974972772)
 • Όλους τους Δήμους της Π.Ε. Ρεθύμνης
 • Το ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης στο Πάνορμο
 • Από το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105, Ρέθυμνο)
 • Τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ
 • Το Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. , στα Ανώγεια
 • Την ιστοσελίδα www.topeko.akomm.gr

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 22 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30, στα εξής σημεία :

 • KEK ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Πάνορμο Ρεθύμνου (τηλέφωνο : 2834051237)
 • ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105, Ρέθυμνο (τηλέφωνα 2831340714, 2831050059) .

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες