Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Δευτ. 18 Φεβ. 2019
Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 342

ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗ 21/01/2013

Την Παρασκευή 25 – 01 - 2013 και ώρα 19:00 καλείστε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τα άρθρα 67 παρ.1 του Ν.3852/10 με τα παρακάτω θέματα:


  1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Αμαρίου.
  2. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2013.
  3. Ορισμός ενός Δημοτικού συμβούλου ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του στην σύσταση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80.
  4. Ορισμός ενός Δημοτικού συμβούλου ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του στην σύσταση επιτροπής παραλαβής έργων προϋπ/σμού έως 10.829,00 € με τον ΦΠΑ σύμφωνα με το Π.Δ. 171/87/80.
  5. Ορισμός ενός Δημοτικού συμβούλου ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του στην σύσταση επιτροπής παραλαβής έργων προϋπ/σμού από 10.829,00 € έως 12.500,00 € με τον ΦΠΑ σύμφωνα με το Π.Δ.171/87.
  6. Ορισμός ενός Δημοτικού συμβούλου ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του στην σύσταση επιτροπής παραλαβής έργων σύμφωνα με το Ν. 3669/2008.
  7. Ορισμός ενός Δημοτικού συμβούλου ως τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του στην σύσταση επιτροπής αγοράς ακινήτων σύμφωνα με το Ν.3463/2006.
  8. Ορισμός δύο Δημοτικών συμβούλων τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους στην σύσταση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων - εργασιών προϋπ/σμού έως 1082,91 € με τον ΦΠΑ σύμφωνα με το Π.Δ.171/87.
  9. Παράταση χρόνου παράδοσης για την προμήθεια σκυροδέματος Δήμου Αμαρίου.
  10. Ορισμός μελών στο Δ.Σ. της ΑΜΑΡΙ Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣΑΚΗΣ

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες