Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Δευτ. 18 Μαρ. 2019
Εκδηλώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ 1.500.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013.

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1210

ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗ 14/03/2013


Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του αρ. 21 παρ. 3α του Ν 3669/08, την Τρίτη 19/03/2013 και ώρα 09:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου στην Αγ. Φωτεινή, θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή, δημόσια κλήρωση για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων Προϋπολογισμού μεγαλύτερου του ποσού του 1.500.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση (4 τακτικά μέλη, τεχνικοί υπάλληλοι και 4 μέλη αναπληρωματικοί τους) για το έτος 2013. Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του δήμου ή να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του δήμου ή να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες