Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Δευτ. 18 Μαρ. 2019
Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5099

ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗ 06/09/2013

Την Πέμπτη 12 – 09 - 2013 και ώρα 13:00 καλείστε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.4 του Ν.3852/10 με τα παρακάτω θέματα:


 1. Ενημέρωση από τη Δ/ντρια του Σχολείου Β΄ Ευκαιρίας Ν. Ρεθύμνης για το Σχολείο Β΄ Ευκαιρίας του Δήμου Αμαρίου.
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης για την ένταξη της πράξης: «Σήμανση και Πληροφοριακό υλικό Δήμου Αμαρίου», στο Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ύψους 243.540,00 €.
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης για την ένταξη της πράξης: «Ηλεκτρονικός Πολιτιστικός οδηγός του Δήμου Αμαρίου», στο Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ύψους 123.000,00 €.
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 17.469,09 € του άρθρου 27 του Ν.3756/2009(οφειλόμενοι πόροι) και κατανομή πίστωσης.
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 154,58 €.
 6. Κατανομή πίστωσης στα σχολεία Α΄/μιας και Β΄/μιας εκπαίδευσης ύψους 6.963,01 €.
 7. Αναμόρφωση προϋπ/σμού ύψους 5.400,00 € για συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του έργου: « Αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων».
 8. Αναμόρφωση προϋπ/σμού ύψους 3.000,00 € για την πληρωμή των στατικών μελετών α)Θεάτρου Αποστόλων και β) Δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Λαμπιωτών και Αγίας Παρασκευής.
 9. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση φθαρμένων αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη – Αγίας Παρασκευής».
 10. Προέγκριση προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση φθαρμένων αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη – Αγίας Παρασκευής».
 11. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας : «Προμήθεια υλικών δικτύων ύδρευσης» ύψους 30.000,00 €.
 12. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας : «Προμήθεια υλικών δικτύων άρδευσης» ύψους 30.000,00 €.
 13. Τήρηση εγκυκλίου σχετικά με χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα του Ε.Π. του ΕΣΠΑ.
 14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας πάσης φύσεως αθλητικών χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων Ν. Ρεθύμνης.
 15. Ψήφιση πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Αμαρίου.
 16. Συζήτηση για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.
 17. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμαρίου 2014.

Με την παράκληση να παρευρεθεί ο Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣΑΚΗΣ

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες