Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Τετ. 20 Μαρ. 2019
Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 740

ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗ 06/02/2014

Την Τρίτη 11 – 02 - 2014 και ώρα 18:00 καλείστε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.4 του Ν.3852/10 με τα παρακάτω θέματα:


 1. Αποδοχή χρηματοδότησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Πολιτιστικό Πάρκο Φουρφουρά» προϋπ/σμού 173.218,86 €.
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου: «Κέντρα δημιουργίας και έκθεσης - προβολής - πληροφόρησης φυσικών και ιστορικών στοιχείων της περιοχής Δήμου Αμαρίου» προϋπ/σμού 873.000,00 €.
 3. Ορισμός υπολόγου για την πληρωμή του έργου: «Κέντρα δημιουργίας και έκθεσης - προβολής - πληροφόρησης φυσικών και ιστορικών στοιχείων της περιοχής Δήμου Αμαρίου».
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων για τη δημιουργία χώρων σχολικών δραστηριοτήτων περιβαλλοντικού περιεχομένου στο Δήμου Αμαρίου» προϋπ/σμού 380.000,00 €.
 5. Ορισμός υπολόγου για την πληρωμή του έργου: «Αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων για τη δημιουργία χώρων σχολικών δραστηριοτήτων περιβαλλοντικού περιεχομένου στο Δήμου Αμαρίου».
 6. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μηχανολόγου) και σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων έτους 2014.
 7. Αναμόρφωση προϋπ/σμού για την έγγραφή στον προϋπ/σμό οικ. έτους 2014 των κάτωθι:
  α. Αγροτική οδοποιϊα Δήμου Αμαρίου
  β. Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης πρανών Δήμου Αμαρίου.
  γ. Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δήμου Αμαρίου.
 8. Αναμόρφωση προϋπ/σμού για την εγγραφή πίστωσης για την πληρωμή του προσωπικού σύμβασης έργου.
 9. Αδελφοποίηση των Τ.Κ. Γερακαρίου Δήμου Αμαρίου και Γερακαρίου Ν. Κυθήρων.

Με την παράκληση να παρευρεθεί ο Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣΑΚΗΣ

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες