Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Δευτ. 18 Φεβ. 2019
Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15/5/17

Την  Δευτέρα  15- 5 -2017  και ώρα   19:00 μ.μ.  καλείστε  στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του  Ν.3852/10, με τα παρακάτω θέματα:

  1. Αποδοχή  χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών  ύψους  977.588,55 € και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος  για την κατασκευή του έργου: «Αντιστήριξη κεντρικής οδού με συστοιχία πασσάλων στην Τ.Κ. Μέρωνα του Δήμου Αμαρίου».

  2. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους  31.000,00 € για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017.

  3 .Έγκριση κατασκευής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας Αγροτικής οδοποιίας Δήμου  Αμαρίου» προϋπ/σμού 40.000,00 € από ΚΑΠ 2017.

  4. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Κέντρο Τουριστικής πληροφόρησης Δήμου  Αμαρίου».

  5. Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου: « Κέντρο Τουριστικής πληροφόρησης Δήμου  Αμαρίου».

  6 . Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου: «Πολιτιστικό πάρκο Φουρφουρά».

  7. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αμαρίου» έτους 2015.

  8.  Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επέκταση δικτύων ύδρευσης στην Τ.Κ. Μοναστηρακίου.

  9.  Ορισμός μέλους στην 5/λή επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης και υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος   του Δήμου Αμαρίου.

10.  Παράδοση σε χρήση των αρδευτικών δικτύων στις Τ.Κ. Καλογέρου και Μέρωνα του  έργου: «Αντικατάσταση  φθαρμένων αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Άνω Μέρους – Γερακαρίου – Ελενών – Μέρωνα – Καλογέρου – Βισταγής» Δήμου Αμαρίου. 

11. Γνωμοδότηση για  περιβαλλοντική αδειοδότηση  υφιστάμενου κέντρου εκπομπής με την κωδική ονομασία: ΑΜΑΡΙ 3006104 ιδιοκτησίας DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

12. Απ΄ευθείας εκμίσθωση ακινήτου (αφορά εκμίσθωση  στην DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.)

13. Έγκριση προμηθειών έτους 2017.

14.Αναμόρφωση προϋπ/σμού.

15.  Προμήθεια  δύο  συσκευών  POS  για χρήση χρεωστικών -  πιστωτικών καρτών για συναλλαγές πολιτών με Ταμειακή Υπηρεσία Δήμου Αμαρίου από την Τράπεζα Πειραιώς.

16.΄Εγκριση σύναψης σύμβασης αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωμών μέσω καρτών και εγκατάστασης και χρήσης συσκευών POS.

17. Δωρεάν παραχώρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη  στον  πολιτιστικό σύλλογο  της ομώνυμης Τ.Κ.: «Ο ΚΥΜΙΝΑΡΗΣ».

18. Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.

19. Προγραμματισμός της αθλητικής εκδήλωσης με  την ονομασία: PSILORITIS  RACE.

20. Επιλογή υδρονομέων άρδευσης περιόδου 2017.

21. Τροποποίηση της 194/16 απόφασης του Δ.Σ.(αφορά την συγκρότηση Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρίου).

22.Τροποποίηση της 6/17 απόφασης του Δ.Σ.(αφορά την συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης κοινωνικού παντοπωλείου).

23. Τροποποίηση της 21/17 απόφασης του Δ.Σ.(αφορά την συγκρότηση επιτροπής τουριστικής προβολής).

24. Τροποποίηση της 177/16 απόφασης του Δ.Σ.(αφορά την συγκρότηση Α/μιας σχολικής επιτροπής ).

25. Τροποποίηση της 178/16 απόφασης του Δ.Σ.(αφορά την συγκρότηση Β/μιας σχολικής επιτροπής ).

26. Τροποποίηση της 9/17 απόφασης του Δ.Σ.(αφορά την συγκρότηση επιτροπής  ονοματοδοσίας).

27. Ορισμός μέλους στην 3/λή  επιτροπής  χορήγησης βεβαιώσεων για: α) έλεγχο και επαλήθευση των  καλλιεργειών- εγκαταστάσεων, β) ανανέωση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών.

28. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή  λαϊκών αγορών  στον Κουτελιδάκη Κων/νο του Αντωνίου κάτοικο Τ.Κ. Γερακαρίου.

29. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή  λαϊκών  αγορών στην Τσορολάρι  Ίρμα   κάτοικο Τ.Κ. Γερακαρίου.                           

30. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή  λαϊκών  αγορών τυροκομικών προϊόντων στον Γιαλεδάκη Γεώργιο του Μιχαήλ  κάτοικο  Τ.Κ. Νίθαυρης.

31. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.

      Ενημερώσεις   Δημάρχου.

     Με την παράκληση να παρευρεθεί ο Δήμαρχος.

                                                                                   

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                             

                                                                         

                          ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΑΛΑΤΙΟΣ               

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες