Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Τετ. 27 Μαρ. 2019
Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29/01/2018

 

      

 


Την   Δευτέρα 29-1-2018    και ώρα 18:00 μ.μ. καλείστε  στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του  Ν.3852/10, με τα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αναπαλαίωση παλαιών βρυσών
Δ.Ε. Κουρητών».
2. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναπαλαίωση παλαιών βρυσών
Δ.Ε. Κουρητών».
3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Υπαίθριο θέατρο – χώρος εκδηλώσεων
στο πάρκο(πλατεία) Αποστόλων».

4. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών
και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β βαθμού της χώρας Γ΄
φάση».

5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄και Β΄
βαθμού της χώρας Γ΄ φάση».

6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Υδροαρδευτικά Έργα και Υποστηρικτικές
Μελέτες 1ο Υποέργο: Κατασκευή Έργων Αντιστήριξης Κατολισθήσεων και Αποκατάσταση
Σύνδεσης Αντλιοστασίων με τα Δίκτυα Λυμάτων στο έργο "Προστασία Ταμιευτήρα
Φράγματος Ποταμών Ν. Ρεθύμνης Δήμου Αμαρίου»

7. Έγκριση Απολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρίου έτους 2017.

8. Τροποποίηση της 96/14 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (που αναφέρεται στον ορισμό
μελών στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρίου).

9. Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης - Δήμου Αμαρίου και του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (ΤΕΙ) για την εκπόνηση ερευνητικού
προγράμματος, με τίτλο «Έρευνα - Μελέτη σκοπιμότητας για την Εφαρμογή του Μέτρου
του Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net-Metering) και του Εικονικού Ενεργειακού
Συμψηφισμού (Virtual Net-Metering) στην Περιφέρεια Κρήτης και στους Δήμους
της Κρήτης» προϋπ/σμού (186.000 €) και ορισμός μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης .

10. Διαγραφή παραστατικών (τιμολογίων) που εκκρεμούν από το 2011 για πληρωμή, λόγω
έλλειψης δικαιολογητικών.

11. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων.

12. Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.

13. Διαγραφή από το βεβαιωτικό κατάλογο οφειλών δικαιώματος ύδρευσης – άρδευσης.
14. Ένταξη του Δήμου Αμαρίου στο Σύστημα Διαλειτουργικότητας govHUB της Κ.Ε.Δ.Ε.
15. Ορισμός στελέχους ως διαχειριστή του Συστήματος Διαλειτουργικότητας govHUB και του
αναπληρωτή του.

Με την παράκληση να παρευρεθεί ο Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΑΛΑΤΙΟΣ

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες