Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Τετ. 20 Μαρ. 2019
Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7-2-18

Την   Τετάρτη   07-2-2018    και ώρα 18:00 μ.μ. καλείστε  στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του  Ν.3852/10, με τα παρακάτω θέματα:

  1. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος  έτους 2018.

  2. Αναμόρφωση προϋπ/σμού οικ. έτους  2018.

  3. Αποδοχή χρηματοδότησης  ύψους  107.000,00 € από την Περιφέρεια Κρήτης, για την εκτέλεση του έργου: «Βελτιώσεις – Συντηρήσεις – Διανοίξεις στο Οδικό δίκτυο Κρήτης  Υποέργο(νέο) : Βελτίωση Δημοτικής οδού Πλάτανος – Κλήμα Τ.Κ. Πλατάνου Δήμου Αμαρίου».

  4. Αποδοχή χρηματοδότησης  ύψους  15.000,00 € από την Περιφέρεια Κρήτης,για την εκτέλεση του έργου: «Διαμορφώσεις - Κατασκευές – Συντηρήσεις Υποδομών σε Κοινόχρηστους και Αθλητικούς χώρους Υποέργο(νέο) : Περίφραξη κοινοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Φουρφουρά».

  5.  Αποδοχή χρηματοδότησης  ύψους  100.000,00 € από την Περιφέρεια Κρήτης  για την εκτέλεση του έργου: «Διαμορφώσεις - Κατασκευές – Συντηρήσεις Υποδομών σε Κοινόχρηστους και Αθλητικούς χώρους Υποέργο(νέο) :Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Τ.Κ. Φουρφουρά Δήμου Αμαρίου».

  6. Έγκριση μελέτης του έργου: «Αναπαλαίωση 7  παλαιών βρυσών Δ.Ε. Συβρίτου και Δ.Ε. Κουρητών Δήμου Αμαρίου».

  7. Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής  του έργου: «Αναπαλαίωση παλαιών βρυσών Δήμου Αμαρίου».

  8. Συγκρότηση  επιτροπής  οριστικής παραλαβής  του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αμαρίου».   

  9. Συγκρότηση  επιτροπής  οριστικής παραλαβής  του έργου: «Επέκταση  Δικτύων  Ύδρευσης -  Άρδευσης – Αποχέτευσης  Δήμου  Αμαρίου».

10.  Συγκρότηση  επιτροπής  οριστικής παραλαβής  του έργου: «Βελτιώσεις – Συντηρήσεις  – Διανοίξεις στο Οδικό Δίκτυο Κρήτης 1ο Υποέργο: Βελτίωση Βατότητας δρόμου από Φράγμα  Ποταμών έως Παναγία Ελεούσα Τ.Κ. Βολεώνων Δήμου Αμαρίου».

11. Ορισμός μέλους στην επιτροπή παραλαβής  και ελέγχου υλικών κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας Δημοτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Μέρωνα Δήμου Αμαρίου».

11. Έγκριση προμηθειών έτους 2018.

12. Έγκριση Απολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρίου έτους 2017.

 13. Ένταξη της ΔΗ.ΚΕ.Δ.ΑΜ. στον Εθνικό Μηχανισμό Παρακολούθησης και Αξιολόγησης πολιτών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής και ορισμός Διαχειριστή του Μηχανισμού με τον αναπληρωτή του.

   Ενημέρωση για

   α.   τη μοριοδότηση των σχολικών μονάδων.

   β.   τις εξελίξεις που αφορούν το Υβριδικό Εργοστάσιο στο Φράγμα Ποταμών.

   γ.    το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

          Με την παράκληση να παρευρεθεί ο Δήμαρχος.

                                                                                      

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                           

          ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΑΛΑΤΙΟΣ                                                               

 

                                                                         

                                                                                           

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες