Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Τετ. 27 Μαρ. 2019
Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20-2-18

Την   Τρίτη   20-2-2018    και ώρα 18:00 μ.μ. καλείστε  στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του  Ν.3852/10, με τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή πρότασης με τίτλο: «Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)», στο πλαίσιο του ΕΠ «Κρήτη2014-2020», σύμφωνα με την υπΆ αριθμό 36/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης περί «έγκρισης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων: ΟΧΕ στην ΠΕ Ρεθύμνου.

2. Προγραμματισμός  προσλήψεων έκτακτου προσωπικού  για το έτος 2018.

3. Έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας  Ρεθύμνου» και «Δήμου Αμαρίου» για την Πράξη:«ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ».

   Με την παράκληση να παρευρεθεί ο Δήμαρχος.

                                                                                      

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                           

              ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΑΛΑΤΙΟΣ                                                               

 

                                                                         

                                                                                       

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες