Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Σαβ. 16 Φεβ. 2019
Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21-3-2018

Την  Τετάρτη   21-3-2018    και ώρα 19:00 μ.μ. καλείστε  στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του  Ν.3852/10, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας: «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με  τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου  ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού».

 2. Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας  «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με  τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές  δράσεις».

3. Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας  «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με  τίτλο: «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας».

 4.Έγκριση και παραλαβή του πρώτου παραδοτέου τμήματος  της μελέτης : «Διερεύνηση χωρoθέτησης νέου ΧΥΤΥ Π.Ε. Ρεθύμνου» με θέμα:

Α1  Συλλογή –επεξεργασία – αξιολόγηση διαθέσιμων στοιχείων

Α2 Συλλογή νέων απαιτούμενων στοιχείων

Α3 Περιγραφή και αξιολόγηση υποψήφιων χώρων

 5. Έγκριση και παραλαβή του δεύτερου παραδοτέου τμήματος της μελέτης : «Διερεύνηση χωρoθέτησης νέου ΧΥΤΥ Π.Ε. Ρεθύμνου»  με θέμα:

    Β1 Καθορισμός κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης

    Β2 Συγκριτική αξιολόγηση υποψήφιων χώρων 

 6. Έγκριση της 1ης τροποποίησης  Νομικής δέσμευσης  (7η παράταση εργασιών) της πράξης με τίτλο :«ANTIKAΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ- ΒΟΛΕΩΝΩΝ - ΠΑΤΣΟΥ - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ» του Δήμου Αμαρίου. 

  7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:« Έργα  Υποδομής –Αντιπλημμυρικά  έργα- Αποκαταστάσεις  Ζημιών  του  Οδικού  Δικτύου   Περιφέρειας  Κρήτης 5ο Υποέργο: Αντιπλημμυρικά  έργα Δήμου  Αμαρίου» προϋπ/σμού  50.000,00 €.

  8. Επιλογή προμηθευτή καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων και  μηχανημάτων ου Δήμου έτους 2018

   9. Αναμόρφωση προϋπ/σμού.

10. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων, τομέων δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Αμαρίου για το έτος 2018.

11. Τροποποίηση της 4/11 απόφασης του Δ.Σ. (που αναφέρεται στη λειτουργία της σχολικής  επιτροπής Α/μιας εκπαίδευσης. 

12.Τροποποίηση της 14/11 απόφασης του Δ.Σ. (που αναφέρεται στη λειτουργία της σχολικής επιτροπής Β/μιας εκπαίδευσης.

13. Δωρεάν παραχώρηση για χρήση δημοτικού κτίσματος  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γερακαρίου στο  ΣΩΜΑΤΕΙΟΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ ΑΜΑΡΙΟΥ  «ΤΣΙΚΟΥΔΟΒΓΑΡΜΑΤΑ».

14.  Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ».

15. Προγραμματισμός πολιτιστικής εκδήλωσης.

16. Επιστροφή  αχρεωστήτως  εισπραχθέντων ποσών.

    Με την παράκληση να παρευρεθεί ο Δήμαρχος.

                                                                                            

                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                    

                                                                         ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΑΛΑΤΙΟΣ 

                                                                           

                                                                                  

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες