Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Τετ. 27 Μαρ. 2019
Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7-5-2018

Την  Δευτέρα   7-5-2018    και ώρα 19:00 μ.μ. καλείστε  στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του  Ν.3852/10, με τα παρακάτω θέματα:

   1. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 31.000,00 € για κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας.

   2. Αναμόρφωση προύπ/σμού.

   3. Παράταση προθεσμίας  υλοποίησης  της μελέτης: «Διερεύνηση χωροθέτησης νέου ΧΥΤΥ Π.Ε. Ρεθύμνου».

   4. Συγκρότηση  επιτροπής  οριστικής  παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας  Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Αμαρίου».

   5. Συγκρότηση  επιτροπής  οριστικής  παραλαβής του έργου: «Συντήρηση  - Βελτίωση οδικού δικτύου περιφέρειας Δήμου Αμαρίου».

   6. Συγκρότηση  επιτροπής  οριστικής  παραλαβής του έργου: «Έργα  Υποδομής – Αντιπλημμυρικά έργα- Αποκαταστάσεις  Ζημιών  του  Οδικού  Δικτύου   Περιφέρειας  Κρήτης  1ο Υποέργο: «Αποκατάσταση – Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δήμου Αμαρίου».

   7. Συγκρότηση  επιτροπής  οριστικής  παραλαβής του έργου: «Έργα  Υποδομής – Αντιπλημμυρικά έργα- Αποκαταστάσεις  Ζημιών  του  Οδικού  Δικτύου   Περιφέρειας  Κρήτης 4ο Υποέργο(νέο): «Αποκατάσταση  ζημιών Αγροτικής οδοποιίας  Δήμου Αμαρίου».

   8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Έργα  Υποδομής –Αντιπλημμυρικά  έργα- Αποκαταστάσεις  Ζημιών  του  Οδικού  Δικτύου   Περιφέρειας  Κρήτης 5ο Υποέργο:  Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Αμαρίου». 

   9. Ανάκληση της 56/18 απόφασης του Δ.Σ.(που αναφέρεται στην υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών των δήμων της χώρας).

10. Υποβολή  πρότασης στο πλαίσιο του  προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας  «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»με τίτλο: «Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας».

11. Επανέγκριση διαγραμμάτων ορίων οικισμού Πατσού Δήμου Αμαρίου.

12. Επανέγκριση διαγραμμάτων ορίων οικισμού Αγίας Παρασκευής  Δήμου Αμαρίου.

13. Τροποποίηση της 47/14 απόφασης του Δ.Σ. (που αναφέρεται στον ορισμό  Δημοτικών Συμβούλων στη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Αγίας Φωτεινής).

14. Έγκριση της πράξης του Δ.Σ. της σχολικής Επιτροπής Α/μίας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρίου έτους 2017.

15. Έγκριση της πράξης του Δ.Σ. της σχολικής Επιτροπής Β/μίας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρίου έτους 2017.

16. Έγκριση  της πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αμαρίου έτους 2011.      

17. Έγκριση  της πράξης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αμαρίου έτους 2011.      

18. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών  αγορών  στην Ακουμιανάκη Αντωνία του Κων/νου κάτοικο Τ.Κ. Γερακαρίου.

19. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών  στον Μανουσάκη Γεώργιο – Κυριάκο του Κων/νου  κατοικο Τ.Κ. Ελενών.

20. Επιλογή υδρονομέων άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2018.

21. Προγραμματισμός αθλητικών εκδηλώσεων.

22. Διαγραφή τελών.

23. Αλλαγή οδικού χάρτη για το σχέδιο νόμου του ΥΠ.ΕΣ. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

 

 Με την παράκληση να παρευρεθεί ο Δήμαρχος.                                                                  

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                       

             ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΑΛΑΤΙΟΣ                                           

                                                                  

                                                                                  

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες