Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Τετ. 27 Μαρ. 2019
Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 13-6-2018

   

Την  Τετάρτη   13-6-2018    και ώρα 19:00 μ.μ. καλείστε  στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του  Ν.3852/10, με τα παρακάτω θέματα:

1.  Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους  15.500,00 € από την Περιφέρεια Κρήτης  Δ/νση  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού -Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων –διαμόρφωση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων Υποέργο (νέο): Επισκευή στέρνας στη Μονή Ασωμάτων Τ.Κ. Βισταγής Δήμου Αμαρίου» με αντίστοιχη αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου οικονομικού έτους 2018.

2. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους  160.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια: «Προμήθεια μηχανήματος έργου, οχήματος και συνοδευτικών εξοπλισμών του Δήμου Αμαρίου» με αντίστοιχη  αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

3. Έγκριση κατασκευής και  καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: « Περίφραξη κοινοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Φουρφουρά Δήμου Αμαρίου» προϋπ/σμού 20.500,00 €.

4. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους  60.000,00 € από την Περιφέρεια Κρήτης  Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού -Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων  για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή κτιριακών  και λοιπών εγκαταστάσεων –διαμόρφωση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων Υποέργο (νέο):  Ανάπλαση πλατείας στην Τ.Κ. Πλατάνου Δ.Ε. Κουρητών Δήμου Αμαρίου» με αντίστοιχη  αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου οικονομικού έτους 2018.

5. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους  105.000,00 € από την Περιφέρεια Κρήτης  Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού -Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων για την εκτέλεση του έργου: « Συντήρηση   οδικού  δικτύου και επισκευή – συντήρηση – βελτίωση  κτιριακών εγκαταστάσεων  εξοπλισμού  και μέσων  Περιφέρειας Κρήτης  Υποέργο(νέο): Ανάπλαση δρόμων στην Τ.Κ. Μοναστηρακίου  Δ.Ε. Συβρίτου  Δήμου Αμαρίου» ύψους 105.000,00 € με αντίστοιχη αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού  Δήμου Αμαρίου οικονομικού έτους 2018.

6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου:«Πρόγραμμα πρόληψης και  αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄και  Β΄βαθμού της χώρας». 

7.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών εκτέλεσης του έργου:«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού της χώρας». 

8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής  φυσικού εδάφους  εκτέλεσης του έργου«Πρόγραμμα πρόληψης  και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού της χώρας ». 

 9. Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής του έργου: «Συντήρηση  - Βελτίωση οδικού δικτύου περιφέρειας Δήμου Αμαρίου»

10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου «Έργα  Υποδομής – Αντιπλημμυρικά έργα- Αποκαταστάσεις  Ζημιών  του  Οδικού  Δικτύου   Περιφέρειας  Κρήτης  1ο Υποέργο(νέο): «Αποκατάσταση – Βελτίωση  βατότητας αγροτικών δρόμων Δήμου Αμαρίου».

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου:«Έργα  Υποδομής – Αντιπλημμυρικά έργα- Αποκαταστάσεις  Ζημιών  του  Οδικού  Δικτύου   Περιφέρειας  Κρήτης 4ο Υποέργο(νέο): «Αποκατάσταση  ζημιών Αγροτικής οδοποιίας  Δήμου Αμαρίου ».

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου:«Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αμαρίου».

13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας  των όρων της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση  2012-2015», για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Παιδικών Χαρών του Δήμου Αμαρίου σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας»- Εξουσιοδότηση αντιδημάρχου.

14. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου κ. Ψαρουδάκη για την υπογραφή της παράτασης των όρων της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Παιδικών Χαρών του Δήμου Αμαρίου σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας» 

15.  Τροποποίηση απόφασης της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά το έργο: «Εκπόνηση οριστικής μελέτης του έργου Φράγματος Ελενών Γερακαρίου Δήμου Αμαρίου και ανάκληση χρηματοδότησης.        

16. Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Μέρωνα ύψους 3.557,55 €.

17. Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Πατσου ύψους  1.198,25 €.

18. Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού στον οικ. Χορδάκι της Τ.Κ. Άνω Μέρους  ύψους 1.185,85 €.

19. Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Μοναστηρακίου ύψους  1.185,85 €. 

20.Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη ύψους  3.557,55 €.

21. Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Άνω Μέρους ύψους 1.185,85 €.

22. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 2.900,00 € για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή και συντήρηση  σχολικών κτιρίων» με αντίστοιχη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου οικονομικού  έτους 2018.

23. Αναμόρφωση προύπ/σμού.

24. Παράταση υποβολής αναμορφωμένης πρότασης στρατιγηκής για την ΟΧΕ περιοχών φυσικού κάλλους UNESKO στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020.

25. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της ομάδας τοπικής δράσης ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ 2014-2020) ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ(CLLD) – LEADER»ΠΑΑ 2014-2020.ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στηριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών  κοινοτήτων (CLLD – LEADER)».

26. Ορισμός του κ. Δημάρχου ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Αμαρίου για την πράξη : «Πολιτισμικό εκθετήριο καλλιτεχνικής παραγωγής του καλλιτέχνη Μανώλη Νουκάκη».

27. Δέσμευση για ένταξη της πράξης :«Πολιτισμικό εκθετήριο καλλιτεχνικής παραγωγής του καλλιτέχνη Μανώλη Νουκάκη» στο Επιχειρησιακό Πρόγγραμα συνοδευόμενη από εισήγηση της αρμόδιας  Υπηρεσίας ως προς τη σκοπιμότητα της προτεινόμενης πρότασης.

28. Έγκριση σύναψης σύμβασης  Διαβαθμιδικής συνεργασίας  μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και Δήμου Αμαρίου για την πράξη:«Πολιτισμικό εκθετήριο καλλιτεχνικής παραγωγής του καλλιτέχνη Μανώλη Νουκάκη»

29. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης πολιτιστικών και αθλητικών  εκδηλώσεων.

30. Προγραμματισμός πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων έτους 2018.

31. Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές Α/μιας και Β/μιας  εκπαίδευσης Δήμου Αμαρίου

32. Τροποποίηση της 14/11 απόφασης του Δ.Σ.(που αναφέρεται στη σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Α/μιας εκπαίδευσης Δήμου Αμαρίου)».

33. Τροποποίηση της 4 /11 απόφασης του Δ.Σ.(που αναφέρεται στη σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή Β/μιας εκπαίδευσης Δήμου Αμαρίου)». 

34. Διάθεση θέσεων μαθητείας αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων στο Δήμο στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος: Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σε αποφοίτους  των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ.

35. Διαγραφή τελών.

36. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.

        Με την παράκληση να παρευρεθεί ο Δήμαρχος.                                                                                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                                                                                                

 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΑΛΑΤΙΟΣ                                                           

 

                                                                                           

                                                                  

 

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες