Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Τετ. 27 Μαρ. 2019
Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31-10-2018

Την  Τετάρτη 31 -10-2018   και ώρα 18:00 μ.μ. καλείστε  στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση,  σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 4 του  Ν.4555/18, με τα παρακάτω θέματα:                              

   1. Ψήφιση Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αμαρίου έτους 2019.

   2. Συγκρότηση  Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου :«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»,   προϋπ/σμού 100.000,00 με ανάδοχο την εταιρεία «ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ. ΑΝΩΝΥΜΗ TEXNIKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.».      

  3. Συγκρότηση  Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ»ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΡΝΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ  Τ.Κ. ΒΙΣΤΑΓΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» προϋπ/σμού 15.500,00 € με ανάδοχο την Λύκου Σοφία – Γεωργία.

4. Συγκρότηση  Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ –  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»6ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ    ΑΜΑΡΙΟΥ», προϋπ/σμού 300.000,00 € με ανάδοχο την Εταιρεία Παντελάκη Εμμανουήλ & ΣΙΑ Ε.Ε.

  5. Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»6οΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» προϋπ/σμού 300.000,00 € με ανάδοχο την Εταιρεία Παντελάκη Εμμανουήλ & ΣΙΑ Ε.Ε.

  6. Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.  ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ», προϋπ/σμού 15.000,00 € με ανάδοχο τον Τσικολιδάκη Λάμπρο.

 7.  Έγκριση του 1ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: «ANTIKAΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ - ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ- ΕΛΕΝΩΝ – ΜΕΡΩΝΑ – ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΣΤΑΓΗΣ» του Δήμου Αμαρίου προϋπολογισμού 500.000,00 €, με  ανάδοχο την Γρηγοράκη Χαρίκλεια.

 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής της προμήθειας: «Προμήθεια ενός (1)σκαπτικού Μηχανήματος», προϋπ/σμού 112.000,00  ΕΥΡΩ. 

 9. Τροποποίηση της  173/18 απόφασης του Δ.Σ.

10. Μεταφορά της διαδικασίας αξιοποίησης των Υδάτινων Πόρων (εγγραφή  και αδειοδότηση των υδροληψιών) στην Δ/νση  Υδάτων της Περιφερειακής Ενότητας  Ρεθύμνης.   

11. Έγκριση και παραλαβή της γεωλογικής μελέτης που αφορά την εκτέλεση του έργου: «Υδρευτική γεώτρηση στη θέση ¨ΜΕΣΑ ΚΑΥΚΑΡΟΥ¨ στην Τοπική Κοινότητα Κουρουτών (Δ.Ε.ΚΟΥΡΗΤΩΝ)» του Δήμου Αμαρίου.  

12. Έγκριση 3/νιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων του προϋπ/σμού για το Γ΄ 3/νο 2018.

13. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Χαριτάκη Δήμητρα του  Αντωνίου κάτοικος Τ.Κ. Γερακαρίου.

14. Γνωμοδότηση μεταβολών στις σχολικές μονάδες Α/μιας και Β/μιας εκπαίδευσης.

15. Έγκριση απόφασης  Σχολικού Συμβουλίου.

16. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. σχετικά με την παραχώρηση δημοτικών ακινήτων στο Υπερταμείο.

17. Συμμετοχή του Δήμου Αμαρίου σε ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με το Ν.4555/18.

18. Έγκριση επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού σε Τ.Κ. του Δήμου Αμαρίου.

      Με την παράκληση να παρευρεθεί ο κ. Δήμαρχος.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                                                                                                

 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΑΛΑΤΙΟΣ                                                             

                                                                      

 

                                                                                                  

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες