Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Σαβ. 16 Φεβ. 2019
Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12-12-2018

Την  Τετάρτη 12-12-2018   και ώρα 18:00 καλείστε  στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση,  σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 4 του  Ν.4555/18, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Αναμόρφωση προύπ/σμού.

2. Αποδοχή χρηματοδότησης, ύψους  284.000,00 € από την Περιφέρεια Κρήτης για την εκτέλεση του έργου:«Διαμορφώσεις – Κατασκευές – Συντηρήσες  Υποδομών σε κοινόχρηστους  και αθλητικούς  χώρους Υποέργο (νέο):  «Κατασκευή τεσσάρων  γηπέδων 5 X 5 στο Δήμο Αμαρίου » με αντίστοιχη τροποποίηση του Τεχνικού Πρόγραμματος και εγγραφή του ποσού στον  προϋπ/σμό του Δήμου Αμαρίου οικ. έτους  2018.

3. Αποδοχή ένταξης της Πράξης και αποδοχή χρηματοδότησης  από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας εκτέλεσης του έργου: «Κέντρο   Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και  Δια Βιου Μάθησης του Δήμου  Αμαρίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα ,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» ύψους  1.150.000,00 € (ΕΣΠΑ 2014-2020) με αντίστοιχη τροποποίηση του Τεχνικού Πρόγραμματος  και εγγραφή του ποσού στον  προϋπ/σμό του  Δήμου Αμαρίου οικ. έτους  2018.

4. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 4.200,00 €, από το Ίδρυμα Βασιλείου Μελά για την εκτέλεση του  έργου:  «Συντήρηση  υφιστάμενου νηπιαγωγείου Φουρφουρά του Δήμου Αμαρίου» και εγγραφή του ποσού στον  προϋπ/σμό του Δήμου Αμαρίου οικ. έτους  2018. 

5. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: «Aντικατάσταση  Φθαρμένων  Αρδευτικών Δικτύων  Τ.Κ. Ανω Μέρους - Γερακαρίου- Ελενών - Μέρωνα - Καλογέρου και  Βισταγής» του Δήμου Αμαρίου.

6.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Aντικατάσταση  Φθαρμένων  Αρδευτικών Δικτύων  Τ.Κ. Ανω Μέρους - Γερακαρίου- Ελενών - Μέρωνα - Καλογέρου και  Βισταγής» του Δήμου Αμαρίου.

7.  Συγκρότηση  Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Οδικού Δικτύου της  Περιφέρειας Δήμου  Αμαρίου »,  προϋπολογισμού  8.000,00 €.

8.  Συγκρότηση  Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση  Αύλειου χώρου Δημοτικού  Σχολείου  Φουρφουρά  Δήμου  Αμαρίου», προϋπολογισμού 16.000,00 €.

 9.   Συγκρότηση  Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αγροτική Οδοποιία  Δήμου  Αμαρίου», προϋπολογισμού 66.025,00 €.

  10.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου:  «Aντικατάσταση  Φθαρμένων  Αρδευτικών Δικτύων  Τ.Κ. Αποστόλων - Βολεώνων-Πατσού & Παντάνασσας» του Δήμου Αμαρίου.

 11.  Έγκριση 2ου Πρωτοκόλλου παραλαβής λειτουργίας – συντήρησης για την εκτέλεση της προμήθειας: «Εγκαταστάσεις  Επεξεργασίας Λυμάτων  Οικισμών : Πατσού - Παντάνασσας - Αποστόλων -Βολεώνων» Δήμου Αμαρίου  για το έργο:  «Προστασία  Ταμιευτήρα  – Αποχετευτικά  Δίκτυα   και Εγκαταστάσεις  Επεξεργασίας  Λυμάτων  Οικισμών  Φράγματος  Ποταμών  Ρεθύμνης».

 12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.        

 13.  Διαγραφή τελών.

Με την παράκληση να παρευρεθεί ο κ. Δήμαρχος                                                                                                                                       

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                        

                                                                                           

 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΑΛΑΤΙΟΣ

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                           

                                                                        

                                                                                   

                                                                               

                                                                                                        

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες