Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Σαβ. 16 Φεβ. 2019
Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4-2-2019

Την Δευτέρα 04-02-2019 και ώρα 18:00 μ.μ. καλείστε  στο Δημαρχείο σε τακτική  συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 1 του  Ν.4555/2018, με τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

2. Αποδοχή χρηματοδότησης, ύψους  220.000,00 €, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας», με  αντίστοιχη τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου  Αμαρίου οικονομικού έτους 2019.

3. Παράταση  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ», προϋπ/σμού 8.000,00 € με Ανάδοχο την εταιρεία ΜΠΕΝΑΚΗΣ Α. – ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ.

 4. Παράταση  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ», προϋπ/σμού 16.000,00 € με  Ανάδοχο τον κ. Καλομενόπουλο Νικόλαο.  

 5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ», προϋπ/σμού 66.025,00 € με Ανάδοχο τον κ. Φινδριλή Ιωάννη.

6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 300.000,00 € με Ανάδοχο την εταιρεία ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.

7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ: 1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ :ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΤΣΟΥ, ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΒΟΛΕΩΝΩΝ», του Δήμου Αμαρίου.

8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Υδροαρδευτικά έργα και υποστηρικτικές μελέτες, υποέργο 1: Κατασκευή έργων αντιστήριξης κατολισθήσεων και αποκατάσταση σύνδεσης αντλιοστασίων με τα δίκτυα λυμάτων στο έργο: Προστασία Ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Ν. Ρεθύμνης Δήμου Αμαρίου».

9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Κρήτης και Επισκευή – Συντήρηση – Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και Μέσων Περιφέρειας Κρήτης – Υποέργο: Ανάπλαση δρόμων στην Τ.Κ. Μοναστηρακίου Δήμου Αμαρίου».

10. Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους  του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Κρήτης και Επισκευή – Συντήρηση – Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και Μέσων Περιφέρειας Κρήτης – Υποέργο: Ανάπλαση δρόμων στην Τ.Κ. Μοναστηρακίου Δήμου Αμαρίου».

 11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Κρήτης και Επισκευή – Συντήρηση – Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και Μέσων Περιφέρειας Κρήτης – Υποέργο: Ανάπλαση δρόμων στην Τ.Κ. Μοναστηρακίου Δήμου Αμαρίου».

 12. Συγκρότηση  Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Κρήτης και Επισκευή – Συντήρηση – Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων εξοπλισμού και Μέσων Περιφέρειας Κρήτης – Υποέργο: Ανάπλαση δρόμων στην Τ.Κ. Μοναστηρακίου Δήμου Αμαρίου».

 13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΜΕΡΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» .

14.Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους του έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΜΕΡΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» .

 15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΜΕΡΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» .

 16. Συγκρότηση  Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΜΕΡΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» .

17.Έγκριση δαπάνης πολιτιστικής εκδήλωσης.

18. Προγραμματισμός πολιτιστικής εκδήλωσης  με τίτλο: «AMARI GREEN FESTIVAL»

           Με την παράκληση να παρευρεθεί ο κ. Δήμαρχος.                                                                                 

                                                                                                       

                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                  

                                                                             ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΑΛΑΤΙΟΣ

                                                                                           

                                                                                                        

 

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες