Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Τετ. 27 Μαρ. 2019
Εκδηλώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΚΛΗΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ»

 

Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και της αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017), την Πέμπτη  14-02-2019 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρίου στην Αγ. Φωτεινή, θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή, ηλεκτρονική κλήρωση για τον ορισμό μελών στην επιτροπή διαγωνισμού του έργου: «Βελτιώσεις- Συντηρήσεις- Διανοίξεις στο Οδικό Δίκτυο Κρήτης», Υποέργο : «Βελτίωση Δημοτικής Οδού Πλάτανος –Κλήμα στην Τ.Κ. Πλατάνου Δήμου Αμαρίου»

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του δήμου.

 

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡ/ΜΕΝΗ Τ/Υ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

 

 

ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες