Ελληνικά | English
 Αρχική   Σύνδεσμοι   Ιστοχάρτης   Επικοινωνία 
Σαβ. 16 Φεβ. 2019
Εκδηλώσεις

Ληξιαρχείο

 • Δημοτικής Ενότητας Κουρητών
 • Δημότικής Ενότητας Συβρίτου
 • Το Ληξιαρχείο τηρεί Βιβλία Γεννήσεων, Γάμων και Θανάτων.
 • Είναι αρμόδιο για τα ληξιαρχικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα μέσα στα όρια του Δήμου Αμαρίου.
 • Το Ληξιαρχείο κάθε Δημοτικής Ενότητας εξυπηρετεί καθημερινά πολίτες για την καταχώρηση:
  1. Ληξιαρχικών γεγονότων (γεννήσεις, γάμους, θανάτους, βαπτίσεις)
  2. Ληξιαρχικών διορθώσεων και μεταβολών - ενδεικτικά: για υιοθεσία, διαζύγιο, εκούσια ή δικαστική αναγνώριση, αλλαγή επωνύμου και κυρίου ονόματος, προσβολή πατρότητας, αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος, αλλαγή οικογενειακού επωνύμου απόέγγαμη γυναίκα, αλλαγή φύλου, ονοματοδοσία, αλλαγή ιθαγένειας, υιοθεσία, προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου, κ.α.
 • Για κάθε μεταβολή, από το Ληξιαρχείο δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερόμενους σχετικά μετα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους για τη δήλωση των παραπάνω μεταβολών. Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από τα πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Νόμο 344/76.
 • Εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από Ληξιαρχικές Πράξεις
 • Η υπηρεσία διαθέτει έντυπες δηλώσεις και αιτήσεις για όλες τις καταχωρήσεις των Ληξιαρχικών Πράξεων και την έκδοση αντιγράφων.
 • Οι συναλλασσόμενοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους:
  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (αν πρόκειται για αλλοδαπό το Διαβατήριο το οποίο πρέπει να ισχύει και στις περιπτώσεις που προβλέπεται άδεια παραμονής).
  Η παρέλευση των προθεσμιών καταχώρησης Ληξιαρχικών Πράξεων, επιβάλλει χρηματικά πρόστιμα ύψους 4,50 ευρώ και 13, 50 ευρώ σε παράβολο χαρτόσημου.

Στοιχεία επικοινωνίας
Ληξίαρχος Δημοτικής Ενότητας Κουρητών: Μπικάκη Εαυγγελία
Τηλέφωνο:28333 40214 
e-mail: economic@amari.gov.gr 

Στοιχεία επικοινωνίας
Ληξίαρχος Δημοτικής Ενότητας Συβρίτου: Ζαμπετάκης Γεώργιος
Τηλέφωνο:28333 40204

ΦΑΞ: 2833022104

Για έκδοση εγγράφων από τo Ληξιαρχείο, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αμαρίου, είτε ηλεκτρονικώς και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης του Χρήστη , μέσω του κατάλληλου συνδέσμου του δικτυακού τόπου. Ευχαριστούμε.

διαβάστε περισσότερα...


Δήλωση Γέννησης

Δήλωση Γάμου

Δήλωση Θανάτου

Ονοματοδοσία

Δήλωση Βάπτισης

Εκούσια Αναγνώριση Τέκνου

Υιοθεσία

Δήλωση Διαζυγίου

Ανάκτηση Πατρικού Επωνύμου

Διόρθωση Ληξιαρχικών Πράξεων

 

Διαύγεια, διαφάνεια στο κράτος
 

Ρέθυμνο HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες